Fotografie

Het is nog niet zo heel erg ingeburgerd maar steeds meer mensen ontdekken de waarde van een mooie uitvaartreportage. De nadruk ligt op het vastleggen van de sfeer van de uitvaart en niet zozeer op foto’s van de overledene, alhoewel dat natuurlijk ook tot de mogelijkheden behoort. 
We vinden het immers ook heel gewoon dat we van alle belangrijke momenten in ons leven foto’s maken om er op terug te kunnen kijken. 
Zo’n dag gaat voor de meest direct betrokkenen veelal in een waas voorbij. Het is dan niet alleen prettig om het in alle rust nog eens na te kunnen kijken maar het is al meerdere malen ook een waardevol hulpmiddel bij de rouwverwerking gebleken.

Rouwkaarten, gedachtenisprentjes, dankkaarten

Tegenwoordig wordt veel van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een rouwkaart een eigen uitstraling te geven. Zo kunt u een eigen ontwerp maken voor de rouwkaart, dit kan zijn d.m.v. een foto, een mooie zelfgemaakte schets of tekening enz. Eventueel kunt u dit ontwerp natuurlijk terug laten komen in de gedachtenisprentjes en in de dankkaarten.
Wat betreft de tekst: ook hierbij is tegenwoordig alles geoorloofd, al bestaat er wel een stelregel (waar je natuurlijk vanaf kunt wijken) hoe een rouwkaart is opgebouwd. Wij zullen u graag helpen bij de opbouw van een rouwkaart en bij het vervaardigen van een tekst. Er zijn vele voorbeelden van teksten en gedichten voor u ter beschikking.