Melding

Wat moet ik weten als ik na een overlijden de uitvaartondernemer bel?
In het geval van thuis overlijden moet de overledene eerst geschouwd worden door de
huisarts of door een waarnemer. Na schouwing (bij natuurlijk overlijden) kan de overledene
thuis worden opgebaard of eventueel overgebracht worden.

Verder is het belangrijk om te weten:

 • een natuurlijk overlijden.
 • zijn er nog familieleden onderweg om afscheid te nemen?
 • blijft de overledene (nog) thuis- en/of overbrengen naar een mortuarium?
 • wie is de contactpersoon (aanspreekpersoon)?
 • is er een codicil, wilsbeschikking, polis etc.?
 • heeft u al aan kleding gedacht? (schoeisel mag)
 • is er een mogelijke adressenlijst aanwezig van degene die bericht moeten worden?

Melding

Bij een telefonische melding van overlijden kan door ons de volgende informatie aan u worden gevraagd:

 • naam, geboortedatum en adres van overledene
 • waar heeft het overlijden plaatsgevonden?
 • wie is de arts geweest voor schouwing?
 • wanneer kan de overledene overgebracht worden.
 • waar en met wie kan de uitvaart besproken worden: naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon worden door ons genoteerd.
 • in het geval van uitvaartverzekeringen; wordt gevraagd om de polissen klaar te leggen
 • trouw- familieboekje, ID-kaart of paspoort
 • kleding voor de overledene

Bij overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling is het van belang om te weten dat:

In veel instellingen is het niet altijd mogelijk om de overledene op te baren. Is er obductie en/of donor afname?

Uw persoonlijk invulboekje.