Woensdag 2 November van 14:00-16:00 uur 

Uw hart luchten met mede lotgenoten op een plek van troost onder begeleiding van Marjolijn Geenen