Afscheidsdienst

Vaak denken mensen er niet over na en wordt al heel snel overgegaan tot het houden van een uitvaartdienst op de daarvoor gebruikelijke plaatsen, de traditionele kerkdienst. Wij willen met dit hoofdstuk benadrukken dat er meer mogelijk is. Als u een uitgebreidere afscheidsdienst wilt houden, dan kunt u bijvoorbeeld een of meer naasten vragen om te spreken.

Uitvaart
Wachtruimte

Wilt u een uitvaartplechtigheid in een tent, in de tuin of in een sporthal? Misschien in de open lucht of in een theater , horecagelegenheid of in uw eigen kas, loods of schuur. Dit alles is zeer goed mogelijk. Wellicht heeft u andere ideeën voor het houden van een uitvaartdienst en bent u nieuwsgierig wat de mogelijkheden daartoe zijn. Uw eigen inbreng is voor ons het uitgangspunt. Leg ze aan ons voor en wij zoeken voor u uit of de mogelijkheden daar aanwezig zijn. Zo krijgt de afscheidsdienst vorm met een geheel eigen karakter.

Aspecten als bloemen, muziek, catering, het opbaren en het condoleren, vormen een onderdeel van bijna iedere uitvaart. Bij de keuzes en de praktische uitvoering hiervan kan men naast de uitvaartverzorger ook professionele begeleiding zoeken in de vorm van een ritueel begeleider en/of priester bij de afscheidsdienst.

Begraven of Cremeren

Voor beide opties zijn diverse goede redenen te bedenken. Als vooraf niet een uitdrukkelijke wens bekend is, moeten de nabestaanden bedenken wat zij zelf het prettigst vinden. Ook is er nog de optie om na crematie de as te begraven. Helaas zijn er inmiddels gevallen genoeg bekend waarbij later onvrede is ontstaan over de as-bestemming of as-verdeling. Bedenk dat er nog niet meteen over beslist hoeft te worden maar het is wel verstandig om het toch alvast eens met elkaar te bespreken.

Begraafplaats